اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
لیکن مرکبک القصد، و مطلبک الرشد.
باید مرکب تو اعتدال و خواسته تو رشد و راه درست باشد

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

1- مقدمه

تاریخ ثبت: 1392/05/04

موضوع: مباحث اقتصادی


آموزش مبانی اقتصاد   

هدف:

هدف این بخش آشنایی با مبانی علم اقتصاد به روش تحلیلی است. علم اقتصاد با مطالعه رفتارها و تصمیمات اقتصادی جامعه، به سه سئوال اساسی در مورد چگونگی تخصیص منابع پاسخ می دهد. این سئوال ها عبارتند از این که جامعه چه تولید می کند؟ چگونه تولید می کند؟ و برای چه کسی تولید می کند؟ این تعریف، علم اقتصاد را در حوزه علوم انسانی قرار می دهد. علومی که رفتارهای انسانی را مطالعه و توضیح می دهند. اقتصاد، رفتارهای عاملان اقتصادی را در مورد مصرف، تولید، مبادله و بکارگیری کالاها و خدمات بررسی می کند. حل چالش بین تقاضاهای نامحدود و کمیابی منابع، مهمترین مسئله اقتصادی جامعه است. اقتصاد توضیح می دهد که چگونه منابع کمیاب به کاربردهای مختلف و رقیب تخصیص می یابد.

مباحث علم اقتصاد در حوزه اقتصاد اثباتی است (توضیح آنچه که هست) و نه اقتصاد هنجاری و یا ارزشی (توضیح آنچه که باید باشد). بنابراین اگرچه اقتصاد در مورد رفتار انسانی است ولی آن را در حوزه علوم طبقه بندی می کنیم و در این رابطه تأکید فقط بر روش تجزیه و تحلیل علمی در توضیح منطق و چگونگی رفتارهای اقتصادی است.

علم اقتصاد به دو شاخه کلی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می شود. اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادی، مانند خانوارها و بنگاه ها، و تعامل تصمیمات آنها در بازارها است. در حالی که اقتصاد کلان شامل موضوعات و سیاست هایی است که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. بیکاری، تورم و رشد اقتصادی کلیت های اقتصادی هستند که در اقتصاد کلان بررسی می شوند.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.